Home » Kennisbank » Wat is loonbelasting

Wat is loonbelasting?

De loonbelasting is een belasting die geheven wordt over het loon van werknemers. Loonbelasting is een onderdeel van de loonheffing.

loonbelasting

1. Waarover moet loonbelasting betaald worden?

Er moet loonbelasting betaald worden over al het loon van werknemers. Loon is onder meer:

  • Salaris
  • Vakantiegeld
  • Overwerkloon
  • 13e maand
  • loon in natura (bijv. auto van de zaak)

2. Wie betaalt de loonbelasting?

De loonbelasting wordt betaald door de werknemer, maar de werkgever is de inhoudsplichtige.

Dit houdt in dat de werkgever de loonbelasting inhoudt op het salaris en dit afdraagt aan de Belastingdienst. 

3. Wanneer wordt de loonbelasting betaald?

De loonbelasting wordt samen met de premie volksverzekeringen maandelijks of 4 wekelijks afgedragen door de werkgever aan de Belastingdienst. Dit gebeurt aan de hand van een loonaangifte.

 

Aan het einde van het jaar heeft de werknemer de mogelijkheid om een aangifte inkomstenbelasting te doen. De betaalde loonbelasting vult de werknemer in als voorheffing in zijn aangifte. 

4.Hoeveel bedraagt de loonbelasting?

Het tarief van de loonbelasting is gelijk aan het tarief van de inkomstenbelasting. De loonbelasting is namelijk een voorheffing op de inkomstenbelasting.

 

Tarieven loonbelasting 2019

Schijf Loon op jaarbasis Percentage loonbelasting 2019
1 € 0 t/m € 20.142 8,9 %
2 € 20.143 t/m € 33.994 13,20 %
3 € 33.995 t/m € 68.507 40,85 %
4 € 68.508 of meer 51,95 %

Tarieven loonbelasting 2018

Schijf Loon op jaarbasis Percentage loonbelasting 2018
1 € 0 t/m € 20.142 8,9 %
2 € 20.143 t/m € 33.994 13,20 %
3 € 33.995 t/m € 68.507 40,85 %
4 € 68.508 of meer 51,95 %

Auteur: Adil Raijoul

Boekhouder en oprichter van Adil Administratie.nl.

 

Ik help ondernemers en zzp'ers in heel Nederland met hun administratie en belastingen.

 

Administratie en belastingen zijn ingewikkeld. Met mijn diensten kun je zorgeloos ondernemen.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.