Home » Kennisbank » Wat is premie volksverzekeringen

Wat is premie volksverzekeringen?

Premie volksverzekeringen is een premie die betaald wordt voor de volksverzekeringen. De premie volksverzekeringen is een onderdeel van de loonheffing. De volksverzekeringen zijn:

  • Algemene Ouderdomswet (AOW)
  • Algemene nabestaandenwet (Anw)
  • Wet langdurige zorg (Wlz)
premie volksverzekeringen

1. Wanneer betaal je premie volksverzekeringen?

Je moet de premie volksverzekeringen betalen als je:

  • in Nederland woont en inkomen uit werk en woning hebt;
  • niet in Nederland woont, maar wel in Nederland in een dienstbetrekking werkt;
  • in Nederland verzekerd bent op grond van de EG-Verordening of een verdrag inzake sociale zekerheid.

2. Wie betaalt de premie volksverzekeringen?

De premie wordt betaald door de werknemer, maar de werkgever is de inhoudingsplichtige.

Dit houdt in dat de werkgever de premie inhoudt op het salaris en dit afdraagt aan de Belastingdienst. 

3. Hoe wordt de premie volksverzekeringen betaald?

De premie volksverzekeringen kan op 2 manieren betaald worden:

  • Ondernemers betalen deze via een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen

  • Bij werknemers houdt de werkgever een deel van de premie in op het loon of uitkering. De werkgever betaalt deze aan de Belastingdienst.


Adil Raijoul

Oprichter van Adil Payroll