Home » Kennisbank » Wat is premie werknemersverzekeringen

Wat is premie werknemersverzekeringen?

Premie werknemersverzekeringen is een premie die betaald wordt voor de werknemersverzekeringen. De werknemersverzekeringen verzekeren werknemers tegen het inkomensverlies als ze werkeloos, arbeidsongeschikt of ziek worden.

 

De premie is een onderdeel van de loonheffingen. De werknemersverzekeringen zijn:

  • Werkloosheidswet (WW)
  • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
  • Ziektewet (ZW)
premie werknemersverzekeringen

1. Wanneer betaal je premie werknemersverzekeringen?

Je betaalt premie werknemersverzekeringen als je loon of een uitkering ontvangt en jonger bent dan de AOW-leeftijd.

2. Wie betaalt premie werknemersverzekeringen?

De premie werknemersverzekeringen wordt betaald door de werkgever of uitkeringsinstantie. De premie wordt dus niet ingehouden op het loon van de werknemer.

3. Hoe wordt de premie werknemersverzekeringen betaald?

De loonheffing wordt maandelijks of 4 wekelijks betaald door de werkgever aan de Belastingdienst. Dit gebeurt aan de hand van een loonaangifte.


Adil Raijoul

Oprichter van Adil Payroll

 

Ik help ondernemers in heel Nederland door het aannemen van personeel makkelijk te maken. Geen administratie, geen risico, geen gedoe.