Home » Kennisbank » Wat is premie werknemersverzekeringen

Wat is premie werknemersverzekeringen?

Premie werknemersverzekeringen is een premie die betaald wordt voor de werknemersverzekeringen. De werknemersverzekeringen verzekeren werknemers (mensen in loondienst) tegen het inkomensverlies als ze werkeloos, arbeidsongeschikt of ziek worden.

 

De premie is een onderdeel van de loonheffingen. De werknemersverzekeringen zijn:

  • Werkloosheidswet (WW)
  • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
  • Ziektewet (ZW)
premie werknemersverzekeringen

Hoe wordt de premie werknemersverzekeringen betaald?

De werkgever of de uitkeringsinstantie houdt de premie in op het loon of uitkering. De werkgever draagt deze af aan de Belastingdienst.


Adil Raijoul

Oprichter van Adil Payroll

 

Ik help ondernemers in heel Nederland door het aannemen van personeel makkelijk te maken. Geen administratie, geen risico, geen gedoe.