Home » Kennisbank » Wat is Wet op de loonbelasting 1964

Wat is Wet op de loonbelasting 1964?

In de Wet op de loonbelasting 1964 wordt bepaald dat een inhoudingsplichtige (meestal de werkgever van de werknemer) loonbelasting moet inhouden op het (bruto)loon van de werknemer. 

Wet op de loonbelasting1964

Indeling Wet op de loonbelasting 1964

Hoofdstuk I - Belastingplicht

Hoofdstuk II - Voorwerp van de belasting

Hoofdstuk IIA - Vrije vergoedingen en verstrekkingen (Vervallen)

Hoofdstuk IIB - Pensioenregelingen

Hoofdstuk IIC - Levensloopregeling (Vervallen)

Hoofdstuk III - Tarief

Hoofdstuk IV - Wijze van heffing

Hoofdstuk V – Eindheffing

Hoofdstuk VA – Belastingheffing bij verrekening van sociale uitkeringen

Hoofdstuk VB – Belastingheffing bij uit hoofde van een dienstbetrekking af te staan loon

Hoofdstuk VI – Aanvullende regelingen

Hoofdstuk VIA – Administratieve boeten inzake speur- en ontwikkelingswerk (Vervallen)

Hoofdstuk VII – Belastingheffing van artiesten en beroepssporters

Hoofdstuk VIIA – Belastingheffing van buitenlandse gezelschappen

Hoofdstuk VIIB – Horizonbepaling

Hoofdstuk VIII – Overgangs- en slotbepalingen


Auteur: Adil Raijoul

Boekhouder en loonadviseur

 

Jij zoekt de medewerker, wij doen de rest.

Geen loonadministratie, geen risico's, geen gedoe


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.